ue

Autor: Sebastian Otto

photo of the author

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek The European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN). Szef zespołu badań i rozwoju firmy Vet Planet w zakresie żywienia zwierząt towarzyszących.