ue
  • Diagnostyka

    Jesteśmy jedyną polską firmą weterynaryjną, która posiada tak szerokie portfolio testów diagnostycznych. Badania z ich użyciem są łatwe w wykonaniu, a wyniki proste w interpretacji.

VET EXPERT ACADEMY
Platforma edukacyjna dla lekarzy weterynarii

Szybkie Testy (RAPID)

Testy VCheck

Sprzęt diagnostyczny

Monitoring glikemii

Szybkie testy (RAPID)

Testy płytkowe, z pozoru niewinnie wyglądające, pod plastikową otoczką skrywają specjalnie wyselekcjonowane, znakowane złotem przeciwciała. Umożliwiają postawienie trafnej diagnozy już w kilka minut. Są szybkim i wiarygodnym narzędziem, przydatnym w diagnostyce wielu chorób wirusowych i pasożytniczych.Wstecz

CaniV-4

Jest pomocnym narzędziem w diagnostyce chorób wektorowych, opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC). Służy do jakościowego wykrywania antygenu Dirofilaria immitis oraz przeciwciał przeciwko Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi i Anaplasma phagocytophilum/Anaplasma platys w surowicy, osoczu lub pełnej krwi psów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: D.immitis 99,9%, E.canis 98,2%, Lyme 93%, Anaplasma 96,1%
Specyficzność: D.immitis 99,9%, E.canis 99,9%, Lyme 98%, Anaplasma 99,3%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

CDV Ag

Jest testem opartym metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa nosówki psów w wydzielinie ze spojówek lub nosa, ślinie, moczu, surowicy lub osoczu krwi.

h

oczy

h

nos

h

osocze

h

surowica

Czułość: 98,8%
Specyficzność: 97,7%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

CIRD-3 Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa nosówki psów, adenowirusa psów typu 2 i wirusa grypy psów, w wydzielinie z worka spojówkowego i nosa.

h

oczy

h

nos

Czułość: CDV Ag 98,8%, CAV Ag 94%, CIV 94,7%,
Specyficzność: CDV Ag 97,7%, CAV Ag 97%, CIV 99,5%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

CPV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu parwowirusa psów w kale.

h

kał

Czułość: 99,9%
Specyficzność: 98,8%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

CPV/CCV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu parwowirusa psów i koronawirusa psów w kale.

h

kał

Czułość: CPV 99,9%, CCV 93,1%
Specyficzność: CPV 99,9%, CCV 97,5%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

CPV/CCV/Giardia Ag

Jest potrójnym testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenów parwowirusa psów, koronawirusa psów i pierwotniaków Giardia w kale.

h

kał

Czułość: CPV 99,9%, CCV 93,1%, Giardia 99,9%
Specyficzność: CPV 99,9%, CCV 97,5%, Giardia 99,9%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

C.brucella Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw Brucella canis w pełnej krwi, surowicy lub osoczu psów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 93%
Specyficzność: 99,9%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

Heartworm Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu Dirofilaria immitis w surowicy, osoczu lub pełnej krwi psów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 99,9%
Specyficzność: 99,9%
Opakowanie: 5 lub 10 sztuk
Wstecz

Leishmania Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw Leishmania infantum w surowicy, osoczu lub pełnej krwi psów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 97,2%
Specyficzność: 99,8%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

Total IgE Ab

Jest testem pomocnym we wstępnej diagnostyce alergii pokarmowej/atopii, opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC). Służy do jakościowego wykrywania całkowitej ilości przeciwciał klasy IgE w surowicy psów.

h

surowica

Czułość: 97,1%
Specyficzność: 96,4%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

Feline T4

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do półilościowej oceny całkowitego stężenia tyroksyny w surowicy lub osoczu kotów. Umożliwia wykrycie potencjalnej nadczynności tarczycy, niezależnie od rodzaju zmian w samym narządzie.

h

osocze

h

surowica

Czułość: dla wartości 40 ng/ml: 97,2 %, dla wartości 80 ng/ml: 92,3%
Specyficzność: dla wartości 40 ng/ml: 93,0%, dla wartości 80 ng/ml: 94,3
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

FCoV Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw koronawirusowi kotów we krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 96%
Specyficzność: 97,9%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

FCoV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu koronawirusa kotów w kale.

h

kał

Czułość: 92,8%
Specyficzność: 98,1%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

FCoV Ag/Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu koronawirusa kotów w kale oraz przeciwciał przeciw koronawirusowi kotów we krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

h

kał

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: FCoV Ag 92,8 % FCoV Ab 96%
Specyficzność: FCoV Ag 98,1% FCoV Ab 97,9%
Opakowanie: 10 sztuk
Wstecz

FeLV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa białaczki kotów (FeLV) w surowicy, osoczu lub pełnej krwi.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 99,9%
Specyficzność: 99,9%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

FIV Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi niedoboru immunologicznego kotów (FIV) w surowicy, osoczu lub pełnej krwi.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 96%
Specyficzność: 98%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

FIV Ab/FeLV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa białaczki kotów (FeLV) i przeciwciał przeciw wirusowi niedoboru immunologicznego kotów (FIV) w surowicy, osoczu lub pełnej krwi.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: FIV 96% FeLV 99,9%
Specyficzność: FIV 98% FeLV 99,9%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

FPV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa panleukopenii kotów w kale.

h

kał

Czułość: 97%
Specyficzność: 98,5%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

FPV/FCoV/Giardia Ag

Jest potrójnym testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenów wirusa panleukopenii kotów, koronawirusa kotów i pierwotniaków Giardia w kale.

h

kał

Czułość: FPV 99%, FCoV 92,8%, Giardia 99,9%
Specyficzność: FPV 97%, FCoV 98,1%, Giardia 99,9%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

Toxoplasma Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii surowicy, osoczu lub pełnej krwi kotów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 98,8%
Specyficzność: 97,7%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

Giardia Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu pierwotniaków Giardia w kale psów i kotów.

h

kał

Czułość: 99,9%
Specyficzność: 99,9%
Opakowanie: 2, 5 lub 10 sztuk
Wstecz

Cryptosporidium Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu Cryptosporidium w kale.

h

kał

Czułość: 98,2%
Specyficzność: 99%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

BoviD-4 Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenów Cryptosporidium, rotawirusa, koronawirusa oraz E.coli k99 w kale cieląt.

h

kał

Czułość: Cryptosporidium 96,8% Rotavirus 96,4% Coronavirus 96,0% E.coli k99 96,8%
Specyficzność: Cryptosporidium 98,2% Rotavirus 95,9% Coronavirus 94,5% E.coli k99 97,8%
Opakowanie: 5 sztuk
Wstecz

Clostridium perfringens Ag

TEST CLOSTRIDIUM PERFRINGENS AG

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC). Wykrywa fragmenty bakterii oraz produkowaną przez nie α-toksynę. Jego czułość uwzględnia fakt fizjologicznej obecności bakterii w przewodzie pokarmowym. Test nie wykazuje pozytywnego wyniku u zdrowych zwierząt, wynik dodatni uzyskujemy gdy zostanie przekroczony limit liczby bakterii chorobotwórczych, tj. powyżej 4,125×10⁶ CFU/ml.

h

kał

Czułość: 93,3%
Specyficzność: 99,0%
Wstecz

Babesia gibsoni Ab

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC) i służy do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko Babesia gibsoni w surowicy, osoczu i pełnej krwi psów.

h

krew pełna

h

osocze

h

surowica

Czułość: 95,4%
Specyficzność: 91,0%
Opakowanie: 2 lub 5 sztuk
Wstecz

CDV/CAV Ag

Jest testem opartym na metodzie immunochromatograficznej (IC), służącym do jakościowego wykrywania antygenu wirusa nosówki psów i adenowirusa psów typu 2 w wydzielinie z worka spojówkowego i nosa.

h

oczy

h

nos

Czułość: CDV Ag 98,8%, CAV Ag 94%
Specyficzność: CDV Ag 97,7%, CAV Ag 97%
Opakowanie: 5 sztuk

Testy VCheck

Vet Expert oferuje szeroką gamę testów dedykowanych do analizatora Vcheck V200. Unikalne parametry, ilościowy wynik oraz łatwa procedura to tylko niektóre z zalet. Zapoznaj się z naszą ofertą i pozwól sobie na szybką i precyzyjną diagnostykę w Twojej lecznicy.

Wstecz

CRP Białko C-reaktywne

Główne białko ostrej fazy u psa. Parametr powszechnie wykorzystywany w medycynie ludzkiej, którego ilościowy pomiar umożliwia ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Stężenie CRP wzrasta drastycznie w ciągu doby od zaistnienia stanu zapalnego/ uszkodzenia tkanek, natomiast spada do poziomu wartości referencyjnych w ciągu tygodnia od wdrożenia prawidłowego leczenia. Oznaczenie CRP jest niezwykle przydatne we wczesnej diagnostyce stanów zapalnych, zakażeń, w ocenie dynamiki stanu zapalnego, monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu oraz w ocenie skuteczności leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 5 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (heparyna)

osocze
surowica

Wstecz

SAA Surowiczy amyloid A

Główne białko ostrej fazy u kota. Parametr, którego ilościowy pomiar umożliwia ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Stężenie SAA wzrasta drastycznie w ciągu doby od zaistnienia stanu zapalnego/ uszkodzenia tkanek, natomiast spada do poziomu wartości referencyjnych w ciągu tygodnia od wdrożenia prawidłowego leczenia. Oznaczenie SAA jest niezwykle przydatne we wczesnej diagnostyce stanów zapalnych, zakażeń, w ocenie dynamiki stanu zapalnego, monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu oraz w ocenie skuteczności leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 5 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (heparyna)

osocze
surowica

Wstecz

cPL Specyficzna lipaza trzustkowa psów

Jedyny parametr dedykowany bezpośrednio do oceny stanu zapalnego trzustki u psów. Jego ilościowy pomiar umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kontrolę skuteczności leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 5 minut.

Materiał badany: surowica

surowica

Wstecz

fPL Specyficzna lipaza trzustkowa kotów

Jedyny parametr dedykowany bezpośrednio do oceny stanu zapalnego trzustki u kotów. Jego ilościowy pomiar umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kontrolę skuteczności leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 15 minut.

Materiał badany: surowica, osocze (EDTA) lub krew pełna

osocze
krew pełna
surowica

Wstecz

T4 L-tyroksyna

Główny hormon syntetyzowany przez gruczoł tarczowy. Pomiar jego stężenia w surowicy służy do oceny aktywności gruczołu tarczowego u psów i kotów a także umożliwia diagnozowanie nadczynności / niedoczynności tarczycy oraz monitorowanie efektów leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny, ilościowy wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica

surowica

Wstecz

TSH Hormon tyreotropowy

Odpowiada za pobudzanie gruczołu tarczowego do wydzielania hormonów. W ok. 70% przypadków klinicznych niedoczynności tarczycy u psów jego sekrecja wzrasta powyżej wartości referencyjnych. Ocena stężenia TSH jest istotna w diagnozowaniu niedoczynności tarczycy u psów.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 15 minut.

Materiał badany: surowica

surowica

Wstecz

Kortyzol

Hormon z grupy glikokortykosteroidów, produkowany przez korę nadnerczy. Ocena jego stężenia w surowicy umożliwia diagnozowanie nadczynności (zespół Cushinga) oraz niedoczynności kory nadnerczy (choroby Addisona). Parametr niezbędny do oceny funkcjonowania kory nadnerczy w teście stymulacji ACTH, hamowania wysokimi lub niskimi dawkami deksametazonu oraz do monitorowania skuteczności leczenia.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny, ilościowy wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica

surowica

Wstecz

Progesteron

Hormon szeroko wykorzystywany w rozrodzie psów. U nieciężarnych suk stężenie progesteronu w surowicy krwi utrzymuje się na niskim poziomie. Wzrasta ono tuż przed owulacją, pod koniec fazy proestrus i osiąga szczyt po owulacji. Pomiar stężenia progesteronu jest niezwykle przydatny w: precyzyjnym określaniu czasu krycia, określaniu terminu porodu, wykrywaniu zaburzeń cyklu hormonalnego u suk.

Dzięki Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 15 minut.

Materiał badany: surowica

surowica

Wstecz

CAV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko adenowirusowi psów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień wieku kocięcego oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Wstecz

CDV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko wirusowi nosówki psów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień szczenięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Wstecz

CPV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko parwowirusowi psów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień szczenięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego. Dodatkowo umożliwia określenie przydatności surowicy ozdrowieńców stosowanej w leczeniu parwowirozy u psów.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Wstecz

FPV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko wirusowi panleukopenii kotów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień wieku kocięcego oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego. Dodatkowo umożliwia ocenę przydatności surowicy ozdrowieńców stosowanej w leczeniu panleukopenii u kotów.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Wstecz

FCV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko kaliciwirusowi kotów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień wieku kocięcego oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Wstecz

FHV Ab

Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko herpeswirusowi kotów. Niezastąpione narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień wieku kocięcego oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

Dzięki wykorzystaniu analizatora Vcheck V200 otrzymasz dokładny wynik już w ciągu 10 minut.

Materiał badany: surowica lub osocze (EDTA, heparyna, cytrynian)

osocze
surowica

Sprzęt diagnostyczny

Wspieramy lekarzy weterynarii w codziennej pracy, proponując wiarygodne rozwiązania diagnostyczne, by maksymalnie ułatwić postawienie właściwego rozpoznania. W Vet Expert wysoka jakość idzie w parze z szybkością i wygodą badania, dlatego już dziś zapoznaj się z ofertą sprzętów diagnostycznych.

Wstecz

Analizator Vcheck V200

Analizator VCheck V200

Vcheck V200 to analizator typu point-of-care. Niewielkie urządzenie łączy w sobie mobilność, łatwość obsługi, szybkość analizy oraz precyzję złotego standardu.

Urządzenie wykorzystuje technologię immunofluorescencji. Służy do ilościowego pomiaru biomarkerów z wykorzystaniem płynu ustrojowego, w laboratoriach oraz zakładach leczniczych dla zwierząt. Dzięki zastosowaniu kodów 2D analizator automatycznie rozpoznaje płytkę testową i rodzaj badania.
Analizator Vcheck V200 może być używany wyłącznie z dedykowanymi płytkami testowymi.

Korzyści wynikające z użytkowania analizatora Vcheck V200:

• ilościowy wynik w 5-20 minut
• szeroka oferta dostępnych parametrów
• intuicyjny interfejs
• kompaktowe wymiary
• łatwa procedura przeprowadzenia testu
• polskie menu
• możliwość przesyłania wyników do komputera

Wstecz

Refraktometr elektroniczny

REFRAKTOMETR ELEKTRONICZNY

Urządzenie służące do oceny:

• jakości siary
• poziomu transferu odporności biernej
• suchej masy mleka lub preparatu mlekozastępczego
• ciężaru właściwego moczu

Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu po umieszczeniu kropli badanej cieczy na pryzmat. Łatwe przeliczniki umożliwiają szybką interpretację wyników.

Wstecz

Glukometr Vet Expert KG Check dla bydła

Glukometr Vet Expert KG Check

Urządzenie do pomiaru poziomu ciał ketonowych i glukozy we krwi bydła. Kontrola tych wskaźników jest niezbędna w prawidłowej diagnostyce i monitoringu ketozy; przeprowadzenie badania umożliwia uzyskanie szybkiego i precyzyjnego wyniku z niewielkiej ilości krwi.

Urządzenie jest kompatybilne z paskami Vet Expert B-Keton Test Strip oraz Vet Expert Glucose Test Strip.

Wstecz

Glukometr Vet Expert BG Vet dla psów i kotów

Nowy glukometr weterynaryjny

Urządzenie umożliwia precyzyjny pomiar stężenia glukozy we krwi psów i kotów. Dystrybucja glukozy we krwi jest różna w zależności od gatunku zwierzęcia i znacznie odbiega od wartości charakterystycznych dla krwi człowieka. Stężenie glukozy w osoczu jest znacznie wyższe u psów i kotów niż u ludzi. Co więcej, różni się również ich poziom hematokrytu, który stanowi istotny czynnik wpływający na wynik pomiaru. Stosowanie u zwierząt glukometru przeznaczonego dla ludzi może wpływać na zafałszowanie wyników rzeczywistych wartości stężenia glukozy u badanego zwierzęcia a tym samym stwarzać ryzyko niewłaściwej diagnozy lub utrudniać proces leczenia. Urządzenie jest kompatybilne z paskami Vet Expert BG Vet Blood Glucose Test Strips oraz roztworami kontrolnymi Vet Expert BG Vet Control Solution Kit.

Glukometr weterynaryjny od Vet Expert to:
• niezwykle precyzyjna kontrola glikemii u psów i kotów dzięki specjalnym paskom kalibracyjnym
• wystarczy niewielka objętość krwi (tylko 1 μl)
• szeroki zakres wyniku 10-600 mg/dl
• możliwość zmiany jednostek (mg/dl, mmol/l)
• duży czytelny wyświetlacz
• tylko jeden przycisk operacyjny
• dedykowane zestawy kontrolne

Materiał do badania: świeża krew pełna lub krew pełna pobrana na antykoagulant – heparynę

Monitoring glikemii

Monitorowanie poziomu stężenia glukozy jest ważne zarówno u zwierząt towarzyszących jak i gospodarskich. Vet Expert oferuje kompleksowe rozwiązania dla obu kategorii. Poznaj nasze urządzenia!

Wstecz

Glukometr Vet Expert BG Vet dla psów i kotów

Monitoring glikemii

Urządzenie umożliwia precyzyjny pomiar stężenia glukozy we krwi psów i kotów. Dystrybucja glukozy we krwi jest różna w zależności od gatunku zwierzęcia i znacznie odbiega od wartości charakterystycznych dla krwi człowieka. Stężenie glukozy w osoczu jest znacznie wyższe u psów i kotów niż u ludzi. Co więcej, różni się również ich poziom hematokrytu, który stanowi istotny czynnik wpływający na wynik pomiaru. Stosowanie u zwierząt glukometru przeznaczonego dla ludzi może wpływać na zafałszowanie wyników rzeczywistych wartości stężenia glukozy u badanego zwierzęcia a tym samym stwarzać ryzyko niewłaściwej diagnozy lub utrudniać proces leczenia. Urządzenie jest kompatybilne z paskami Vet Expert BG Vet Blood Glucose Test Strips oraz roztworami kontrolnymi Vet Expert BG Vet Control Solution Kit.

Glukometr weterynaryjny od Vet Expert to:
• niezwykle precyzyjna kontrola glikemii u psów i kotów dzięki specjalnym paskom kalibracyjnym
• wystarczy niewielka objętość krwi (tylko 1 μl)
• szeroki zakres wyniku 10-600 mg/dl
• możliwość zmiany jednostek (mg/dl, mmol/l)
• duży czytelny wyświetlacz
• tylko jeden przycisk operacyjny
• dedykowane zestawy kontrolne

Materiał do badania: świeża krew pełna lub krew pełna pobrana na antykoagulant – heparynę

Wstecz

Paski do pomiaru stężenia glukozy dla psów i kotów Vet Expert BG Vet

• unikalny pasek, zawierający dwa rodzaje komponentów odbierających sygnał pomiaru
• wysoka precyzja wyników, dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii pomiaru
• do badania wystarczy niewielka kropla krwi
• wygodne opakowanie zawierające 50 pasków testowych z plombą zabezpieczającą, dla zapewnienia najwyższej jakości produktu
• paski dedykowane do glukometru Vet Expert BG Vet

Materiał do badania: świeża krew pełna lub krew pełna pobrana na antykoagulant – heparynę
Opakowanie: 50 sztuk

Wstecz

Roztwory kontrolne do glukozy Vet Expert BG

• umożliwiają kontrolę działania glukometru oraz pasków
• zawierają znane stężenie glukozy, mieszczące się w dwóch przedziałach – NORMAL i HIGH (prawidłowy zakres pomiaru znajduje się na buteleczce z paskami)
• kontrola powinna być wykonywana regularnie w sytuacji:
• uzyskania wątpliwych wyników pomiaru, nie pasujących do stanu klinicznego
• w przypadku wątpliwości czy glukometr i paski działają prawidłowo
• w celu przećwiczenia procedury badania
• gdy urządzenie lub paski mogły ulec uszkodzeniu lub przechowywyane były w niewłaściwych warunkach

Wstecz

Glukometr KG Check dla bydła

Urządzenie do pomiaru poziomu ciał ketonowych i glukozy we krwi bydła. Kontrola tych wskaźników jest niezbędna w prawidłowej diagnostyce i monitoringu ketozy; przeprowadzenie badania umożliwia uzyskanie szybkiego i precyzyjnego wyniku z niewielkiej ilości krwi.

Urządzenie jest kompatybilne z paskami Vet Expert B-Keton Test Strip oraz Vet Expert Glucose Test Strip.

Wstecz

Paski do pomiaru stężenia glukozy dla bydła Vet Expert KG Check

Glucose Test Strip

Opracowane do stosowania u bydła. Przeznaczone do pomiaru poziomu glukozy z krwi. Krew do badania pobrać najlepiej z żyły ogonowej i kilka kropli jak najszybciej nanieść na pasek testowy umieszczony w glukometrze. Wynik pojawia się na ekranie w ciągu kilku sekund.

Ketoza z paradoksalnie wysokim poziomem glukozy świadczy o insulinoopornej hiperglikemii. W takim przypadku podanie glukozy nie poprawi stanu krowy, niezbędne jest podanie potasu (np. Potassium). Potas powinien być suplementowany doustnie.

Paski dedykowane do glukometru Vet Expert Bovine KG Check.
Opakowanie: 50 sztuk

Wstecz

Paski do pomiaru stężenia β-ketonów dla bydła Vet Expert KG Check

PASKI KETONOWE VET EXPERT KG CHECK

Opracowane do stosowania u bydła. Przeznaczone do pomiaru poziomu ciał ketonowych (β-hydroksymaślanu) z krwi. Krew do badania pobrać najlepiej z żyły ogonowej i kilka kropli jak najszybciej nanieść na pasek testowy umieszczony w glukometrze.
Wynik pojawia się na ekranie w ciągu kilku sekund.
Paski dedykowane do glukometru Vet Expert Bovine KG Check.

Opakowanie: 50 sztuk

kot kot Wave

Masz pytania?

Masz pytania? Dowiedz się więcej o naszych produktach. Zapraszamy do kontaktu.

lek. wet. Małgorzata Rutkowska-Szulczyk
E-mail: m.szulczyk@vetexpert.pl

lek. wet. Łukasz Deneka
E-mail: l.deneka@vetexpert.pl

kot