Vet Planet Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą

„Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy nowego na skalę światową testu immunochromatograficznego do wykrywania patogenów związanych z występowaniem mastitis u krów.”

Celem projektu jest opracowanie pierwszego na świecie szybkiego testu

paskowego do detekcji patogenów związanych z mastitis w próbach mleka

bydła oraz – zgodnie z przyjętym planem B+R i prac przedwdrożeniowych –

skomercjalizowanie rezultatów przedsięwzięcia w działalności

gospodarczej wnioskodawcy.

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działanie 1.1.1 – badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie: 5 174 490,44 zł