Vet Planet Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy nowego na skalę światową testu immunochromatograficznego do wykrywania patogenów związanych z występowaniem mastitis u krów.” Celem projektu jest opracowanie pierwszego na świecie szybkiego testu paskowego do detekcji patogenów związanych z mastitis w próbach mleka bydła oraz – zgodnie z przyjętym planem B+R i prac przedwdrożeniowych – skomercjalizowanie rezultatów przedsięwzięcia w działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działanie 1.1.1 – badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie: 5 174 490,44 zł

Aktualności

W dniu 23.03.2020r. Zamawiający wszczął postępowanie na dostawę systemu do dokumentacji żeli w trybie zasady konkurencyjności. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 23.04.2020r. godz. 23:59:59 nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione w dniu24.04.2020r. ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym oraz faktem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione, zachodzi spełnienie przesłanki do zastosowania przez Zamawiającego do udzielenie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zasady konkurencyjności nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 19.03.2020r. Zamawiający wszczął postępowanie na dostawę kuchenki mikrofalowej w trybie zasady konkurencyjności. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 20.04.2020r. godz. 23:59:59 nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.04.2020r. ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym oraz faktem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione, zachodzi spełnienie przesłanki do zastosowania przez Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zasady konkurencyjności nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 14.11.2019r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na dostawę dwóch zamrażarek niskotemperaturowych, dwóch chłodziarko-zamrażarek, dwóch komputerów przenośnych, półautomatycznego aplikatora próbek. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 18.12.2019r. godz.16.00 nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 23.12.2019r. ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym oraz faktem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione, zachodzi spełnienie przesłanki do zastosowania przez Zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zasady konkurencyjności nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmieniony.