Czym jest magnetoterapia? - VetExpert

Czym jest magnetoterapia?

Dr inż. Malina Brzozowska – zootechnik, zoofizjoterapeuta, chiropraktyk, członek International Association of Animal Therapists – IAAT oraz Polskiego Towarzystwa Zoofizjoterapeutów.

Co kryje się pod pojęciem magnetoterapii i dlaczego warto ją stosować nie tylko u zwierząt ze schorzeniami? W tym artykule przybliżymy Ci, na czym polega magnetoterapia i jaki ma wpływ na organizm Twojego zwierzaka.

Zastosowanie pól magnetycznych w celach leczniczych sięga czasów starożytnych, jednak dzięki najnowszym technologiom, wykorzystanie produktów generujących pole magnetyczne stało się możliwe dopiero współcześnie. W każdym żywym organizmie występuje naturalne pole magnetyczne, generowane przez jego komórki, w których przepływają ładunki elektryczne. Zgodnie z tą koncepcją, pole magnetyczne organizmu może ulegać zaburzeniom w stanach wyczerpania chorobą lub wysiłkiem fizycznym. Metody terapii określane jako „magnetostymulacja” odnoszą się do działania pola magnetycznego w celu wywołania zmian funkcjonowania organizmu: osiągnięcia efektów fizjologicznych, mobilizacji, aktywizacji i w konsekwencji poprawy i utrzymania zdrowia.

Stałe pole magnetyczne aktywizuje organizmy żywe, a co za tym idzie – łagodzi lub powoduje ustąpienie licznych dolegliwości (Płaszewki 2006), (Pasek i wsp. 2013). Na podstawie wielu badań doświadczalnych i klinicznych wiadomo, że pole magnetyczne oddziałuje na różnych poziomach strukturalnych (Jutrzenka-Jesion 2015). Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe obejmuje efekt bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny (Bauer i wsp. 2012).

Co istotne, w żadnych badaniach naukowych nie wykazano działania ubocznego stosowania stałego pola magnetycznego w terapii (Sieroń 2002).

Pozytywne efekty działania pola magnetycznego
Stałe pole magnetyczne pozytywnie wpływa na szereg reakcji zachodzących w organizmie, od łatwiejszego transportu tlenu do komórek, po działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Działanie regeneracyjne
Wskazane jest zastosowanie stałego pola magnetycznego na wszystkich etapach gojenia uszkodzonej tkanki. W badaniach naukowych dowiedziono bardzo korzystnego efektu działania magnetostymulacji na przyspieszenie wchłaniania obrzęku i zmniejszenie bólu (Woldańska-Okońska 2009), (Kasprzak 2008). Stwierdzono też działanie zwiększające wrażliwość drobnoustrojów na działanie antybiotyków. Pole magnetyczne ma wpływ na szybszą regenerację tkanek miękkich (Janicki 2009).

Działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe
Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych związane jest z wieloma zjawiskami zachodzącymi na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym. Działanie przeciwbólowe wiąże się ze wzrostem wydzielania endorfin, będących substancjami odpowiadającymi za podwyższenie progu odczuwania bólu (Woldańska i wsp. 2004; Woldańska – Okońska 2009). Istotne jest, że efekt przeciwbólowy powstający pod wpływem magnetoterapii, występuje nie tylko podczas ekspozycji na to pole, ale utrzymuje się także po zaprzestaniu terapii (Bauer 2012).

Działanie na błony biologiczne i transport jonów
Pod wpływem magnetostymulacji w komórkach dochodzi do wielu procesów, które pobudzają oddychanie komórkowe oraz odpowiadają za regenerację tkanek (Janicki 2009). Zwiększeniu ulega aktywność związków wysokoenergetycznych, dzięki czemu usprawnione zostaje działanie pompy sodowo-potasowej. Poprawia to gospodarkę wodno-elektrolitową i transport toksyn przez błonę komórkową, dzięki czemu dochodzi do oczyszczania organizmu.
W porównaniu z pojedynczą, izolowaną komórką, szereg komórek tworzących tkankę wykazuje zdecydowanie większą wrażliwość na działanie zewnętrznego pola magnetycznego wywołującego efekt leczniczy.

Wpływ na układ krążenia
Działanie stałego pola magnetycznego ma wpływ na lepsze dotlenienie organizmu. W organizmie żywym komórki krwi mają tendencję do zlepiania się. W efekcie tego mogą powstać zatory, zakrzepy powodujące blokady części układu krwionośnego. Ściśle ze sobą połączone komórki, mają utrudnione poruszanie się, a tym samym równomierne i dostateczne zaopatrzenie w tlen i inne niezbędne do życia substancje. Pod wpływem stałego pola magnetycznego obserwujemy rozłączanie się komórek, co umożliwia im wykorzystanie całej powierzchni do transportu tlenu lub dwutlenku węgla.
Wyraźne rozluźnienie krwinek połączone z ich swobodnym ruchem powoduje udrożnienie kanałów naczyń krwionośnych, co prowadzi do prawidłowego działania całego układu (Janicki 2014).

Dzięki tym właściwościom poprawia się również krążenie obwodowe i zmniejsza lepkość krwi, co stabilizuje zbyt niskie lub wysokie ciśnienie (Taradaj i wsp. 2010). Poprawa przepływu krwi zawsze jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ lepsze dotlenienie przyczynia się do optymalnego funkcjonowania wszystkich organów ciała i wzmacnia system odpornościowy (Duda 2003). Wykazano również wpływ magnetostymulacji na mikrokrążenie, polegający na odbudowie sieci zniszczonych naczyń krwionośnych (Janicki 2014).

Wpływ na układ nerwowy
Przyłożenie do ciała systemu stałego pola magnetycznego sprawia, że jony dodatnie komórek zostają przyciągnięte do magnesu. Powoduje to obniżenie wielkości impulsu docierającego do mózgu. Procesy te sprawiają, że ból ulega zmniejszeniu (Woldańska-Okońska 2009).

Ulga w bólu
Podczas każdego procesu leczenia naszego zwierzęcia zależy nam na jego maksymalnym komforcie, co związane jest z zachowaniem jego dobrostanu. Ból najczęściej związany jest ze stanem chorobowym. Ale nie zawsze tak jest. U psów sportowych, nadmierne ćwiczenia i wydolnościowy trening mogą także powodować pojawienie się dolegliwości bólowych. Jak wiemy z ludzkiego doświadczenia, przewlekły ból skutecznie utrudnia życie i odbiera chęci normalnego funkcjonowania. Dokładnie tak samo jest u zwierząt. Dlatego jest to stan, którego chcemy bezwzględnie unikać i najlepiej całkowicie eliminować. W pierwszej kolejności na myśl przychodzą nam środki weterynaryjne. Ale jak długo możemy je stosować bez szkody dla naszego zwierzęcia? Warto zatem poddać uwadze inną możliwość: bezpieczną, bezinwazyjną, mogącą być stosowaną wielokrotnie, dobrze akceptowaną przez naszych pupili, a co najważniejsze – z powodzeniem mogącą być prowadzoną w warunkach domowych i skuteczną. Wymagania te w pełni spełniają legowiska magnetyczne.

Przeciwbólowa efektywność terapii stałym polem magnetycznym jest wynikiem zjawisk zachodzących na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym. Pole magnetyczne stymuluje produkcję i uwalnianie endorfin tkankowych oraz podwyższa poziom serotoniny we krwi. Magnetostymulacja powoduje intensyfikację procesu utylizacji tlenu i oddychania tkankowego w narządach poddanych jego działaniu.

Przyspieszenie procesu rehabilitacji
Pod pojęciem rehabilitacji weterynaryjnej rozumie się proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenie fizycznych i psychicznych następstw choroby u zwierzęcia. Stały rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych, leczniczych, stała kontrola procesu leczniczego i regeneracyjnego pozwala na ograniczenie skutków trwania choroby. Rehabilitacja weterynaryjna powinna być monitorowana przez lekarza weterynarii i zoofizjoterapeutę.

Podstawą rehabilitacji, a zwłaszcza w przypadku trwałych uszkodzeń w ciele zwierzęcia lub utraty funkcji organizmu, jest właściwe i ukierunkowane równoważenie działań, czyli kompensacja , która umożliwia uzyskanie optymalnego wyniku końcowego leczenia. Za najważniejsze w całym procesie rehabilitacyjnym uważa się uzyskanie samodzielności życiowej naszego pupila, głównie tej w aspekcie fizjologicznym. Przystosowaniu podlega organizm zwierzęcia, ale także jego strefa behawioralna, która odgrywa istotną rolę w całym procesie dochodzenia do zdrowia.

W tak złożonej sytuacji działania lecznicze są wielowymiarowe. W postępowaniu rehabilitacyjnym wykorzystuje się szereg specjalistycznych metod i technik. Są to zabiegi fizjoterapeutyczne, które obejmują terapię manualną, kinezyterapię, masaż oraz fizykoterapię: laser, ultradźwięki, fala uderzeniowa, elektrostymulacja.

W rehabilitacji wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na lepszy i szybszy powrót do zdrowia naszego zwierzęcia. Takim m.in. jest technologia MMS Therapy zawarta w legowiskach magnetycznych MagnetiCare by VetExpert. Ważnym aspektem tego typu rehabilitacji jest możliwość korzystania z niej w warunkach domowych, bez konieczności zabierania zwierzęcia do kliniki weterynaryjnej czy gabinetu fizjoterapeutycznego i narażania go na dodatkowy stres. Dodatkowym atutem jest bezpieczeństwo korzystania z legowisk MagnetiCare by VetExpert. Tej terapii nie jesteśmy w stanie przedawkować, a przeciwwskazań do jej stosowania jest niewiele (ciąża, nowotwory, krwawienia). Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zapewnić naszemu zwierzęciu komfortowe i beztroskie życie.

Wskazania do stosowania legowiska magnetycznego MagnetiCare by VetExpert:
Legowisko ze stałym polem magnetycznym, takie jak MagnetiCare by VetExpert ma dobroczynny wpływ na cały organizm zwierzęcia, a głównymi wskazaniami do jego stosowania są:

profilaktyka zdrowotna (regeneracja w trakcie odpoczynku)
bóle i nadwyrężenia,
osłabienie sprawności,
zaburzenia motoryki,
kontuzje narządów ruchu (patologiczne, pourazowe),
zmiany zwyrodnieniowe (kręgosłupa, stawów),
urazy tkanek miękkich (mięśni, ścięgien, więzadeł),
trudno gojące się rany, obrzęki,
stany pooperacyjne,
problemy z układem pokarmowym, moczowym i płciowym,
wysiłek związany z dużą aktywnością,
stres,
choroby autoimmunologiczne,
choroby skóry,
detoksykacja.

Piśmiennictwo:

Bauer A., Wiecheć M.: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych 2012, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja s.c., Wrocław.
Duda D., Sieroń A., Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro 2003, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 9, 135-139.
Janicki J.S., Janicki Ł.J., Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka, 2008, Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4, 300-301.
Janicki J., Zastosowanie stałego pola magnetycznego w terapii, 2009, PIW Primax Medic Sp. z o.o. Poznań.
Janicki J.S.: Fizyczne podstawy oraz biologiczne mechanizmy oddziaływania multigradientowych systemów stałego pola magnetycznego na organizm człowieka ,2014, Instytut Badań Fizykomedycznych, Poznań.
Jutrzenka-Jesion J.: Ocena wpływu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych na mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe, 2015, Rozprawa doktorska, Poznań.
Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, 2008, 193-207, PZWL.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A., Stałe pole magnetyczne w medycynie – aktualny stan wiedzy, 2013, JEcolHealth, vol 17, nr 1, styczeń- marzec, 21-26.
Płaszewski M.: Principles and perspectives of Evidence Based Practice in physiotherapy, 2006, „Medycyna i Rehabilitacja”, 10(1), s. 9–14.
Sieroń A., Cieślar G., Krawczyk – Krupka A i wsp., Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, 2002, Wydanie II, α – medica press, Bielsko-Biała.
Taradaj J., Sieroń A., Jarzębski M.: Fizykoterapia w praktyce, 2010, Wydawnictwo Elamed, Katowice.
Woldańska-Okońska M.: Pola magnetyczne niskiej częstotliwości, 2009, „Rehabilitacja w Praktyce”, 2, s. 29–31.
Woldańska M., Czernicki J.: Ocena skuteczności magnetostymulacji w fizjoterapii 2004, „Wiadomości Lekarskie”, 58, s. 44–49.

Autor: Anna Antonowicz

photo of the author