Pomagamy! „Najlepsza część życia ludzkiego, to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości” (William Wordsworth)

1 lutego 2016

fundacja jpeg